Periodisk besiktning arbetssätt

Företag som är tillståndspliktiga enligt Miljöbalken ska upprätta ett kontrollprogram som visar hur företaget ska arbeta för att uppfylla kraven i tillståndet. När företaget har inarbetat kraven och beskrivit arbetssättet så att berörda medarbetare vet hur de ska arbeta för att uppfylla kraven i tillståndet samt följer kontrollprogrammet så uppfyller företaget sin egen kontroll skyldighet. Kraven för egenkontroll och periodisk besiktning är reglerad i lag.

Ett miljötillstånd enligt miljöbalken är som regel en långdragen process dels beroende på personalbrist hos Länsstyrelserna dels beroende på att nivåerna för miljöbelastningarna ska minimeras inom ramarna för vad som är rimligt och möjligt.

När företaget ska granskas första gången vid nytt eller ändrat tillstånd kallas det Förstagångsbesiktning. Vi nästa granskning efter 3 år kallas det periodisk besiktning.

Det är företaget själv som initierar en periodisk besiktning och väljer en besiktningsman, det är där som ISO konsulterna kommer in med sin besiktningsman med mångårig erfarenhet inom många områden.

ISO Konsulterna upprättar ett förslag till besiktningsprogram som sedan granskas av respektive Länsstyrelse som godkänner programmet om det befinns lämpligt.

Själva besiktningen genomförs genom att granska om villkor uppfylls dels teoretisk och dels praktiskt genom att gruppen besöker anläggningen med angränsande områden för att konstatera om villkoren uppfylls och att naturen verka må bra i omgivningarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>